Ögretmenler Günü Mesajları

Öğretmenler Günü Kutlama Mesajları

En Güzel Öğretmenler Günü Sözleri… Malumunuz üzere, her yıl, 24 Kasım Günü Öğretmenler günü olarak kutlanır. Toplumumuzda Mesleki anlamda belki de en çok takdir gören ve en çok bilinen gün; Öğretmenler günüdür. Mesela bir çoğumuz TIP bayramının hangi gün olduğunu bilmeyiz, ya da Dünya gazeteciler bayramı, denizciler bayramı gibi ama Öğretmenler Gününü hemen hemen hepimiz biliriz. Neden? Çünkü; yaşımız ne olursa olsun, eğitim seviyemiz ne olursa olsun, geçmişimizde bizlere emeği çok büyük olan öğretmenlerimiz olmuştur.  Eğitime gönül vermiş ve günümüz şartlarında gerçekten büyük bir özveri ile hizmet veren Değerli Öğretmenlerimize Öğretmenler Günü için hazırladığım SMS veya Cep Mesajlarla onları onurlandırıp, gururlandırabiliriz. Benim görüşüm, mümkünse öğretmenin boynuna sarılarak, elini öperek, elini sıkarak veya gözlerinin içine bakarak O’na bir kaç çift güzel söz söylemek yönünde, ancak şayet böyle bir imkanınız yoksa, aşağıda verdiğim öğretmenler günü ile ilgili sözleri kendisine cep telefonu mesajı veya e-posta atabilirsiniz.

 

Anlamlı Öğretmenler Günü Kutlama Mesajları

Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanlarda da kalkınmış ve ilerlemiştir. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar, başka ulusların kölesi olmaya mahkûmdurlar. Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 
Dünya’nın en değerli varlıkları siz Öğretmenler! Bugün Türk Öğretmenlerinin Şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, saygı ile ve candan kutluyoruz. 
 
Çocuklarımızın Yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı çocuklarımızdan esirgemeyen, çocuklarımıza bir anne, bir baba şefkatini tüm özverisi ile veren siz değerli öğretmenimizin Öğretmenler Günü Kutlu olsun…
 
Siz Öğretmenler “ Sevgi elçileri” siniz. Sınıflarda yaşama sevinci, toplumlarda huzur, ülkelerde barış, İnsanlarda dostluğun ve kardeşliğin simgelerisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun…
 
Siz kara göklerin yıldızları, ısıtın yurdumuzu sabaha kadar! Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu… Alın benim gönlümden de o kadar ve onlar yıldızlar gibi gözleri ışıl ışıl yananlar! Oyuncak için değil, kağıt kalem için ağlayanlar. CAHİT KÜLEBİ
 
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak, karanlıklara meydan okur. 
 
Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onlara hayat verir. Güneşimiz ve güllerimiz hiç eksik olmasın. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 
Öğretmenler, Altın kanatlı kelebeklerdir. Çiçeklerin arasından hiç yorulmadan devamlı uçarlar. Çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Sizin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü Kutlu olsun.
 
Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğinin düğmesi açıldığında eliyle kapatan, alnımız terleyince mendili ile kurulayan, ayağımıza taş değse, bizden önce üzülendir. Sizin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü Kutlu olsun.
 
Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk Milleti, Türk Sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir. Sizin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü Kutlu olsun. 
 
Sayın Öğretmenler, Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askeri, siyasi, idari inkılaplar sizin Sosyal ve fikri inkılaptaki başarınızla pekişecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden; “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister…M. Kemal Atatürk.
 
Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. M. Kemal Atatürk
 
Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.(M.L. BOREN)
 
Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)
 
Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. (H. Mann)
 
Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)
 
Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke) 
 
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)
 
Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. (Atatürk)
 
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (Atatürk)
 
Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)
 
Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali)
 
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)
 
Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)
 
Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)
 
Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)
 
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)
 
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk) 
 
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk) 
 
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali) 
 
Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen) 
 
Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates) 
 
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk) 
 
En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk) 
 
Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk) 
 
Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. (M.L. BOREN)

öğretmene güzel hediyeler

CEVAP VER